Příručka pro trenéry ledního hokeje - 3. část

Zdeněk Pavliš a kolektiv

Příručka pro trenéry ledního hokeje - 3. část

Žákovské kategorie 6.-9. tříd

329 Kč


Skladem
Stav: nové
Typ: kniha
Další údaje: Český svaz ledního hokeje. Rok vydání: 2000. 1000 výtisků.
Trenérsko-metodická komise ČSLH připravila soubor metodických materiálů zaměřených na přípravu hráčů v jednotlivých kategoriích. Třetí díl je zaměřen na přípravu žáků 6.-9. tříd. Obsahově navazuje na první dva díly.
Na rozdíl od mladších kategorií začíná v tomto věku vstupovat do tréninku další významná oblast - rozvoj pohybových schopností. S přihlédnutím k věkovým a vývojovým zvláštnostem a s ohledem senzitivní období tohoto věkového období jsme se soustředili hlavně na oblast rychlostních, silově-rychlostních a obratnostních schopností.

Stejně tak využití herních činností jednotlivce ve specializovaném tréninku obránců a útočníků znamená odlišnou kvalitativní organizační formu tréninku žákovských kategorií.

Organizace hry družstva v útoku a v obraně by měla být vytvářena na základě herních činností jednotlivce a na principech jednoduché spolupráce hráčů. V žádném případě se nejedná o nácvik v té podobě, jak je praktikován v kategoriích juniorů a seniorů. Právě tento přístup může vytvořit široké spektrum možností útočných a obranných herních variant v různých číselných strukturách ve vyšších věkových kategoriích.