Příručka pro trenéry ledního hokeje - 2. část

Z.Pavliš, T.Perič, Z.Novák, M.Mazanec

Příručka pro trenéry ledního hokeje - 2. část

Přípravka - 4.-5. třída

399 Kč


Skladem
Stav: nové
Typ: kniha
Další údaje: Český svaz ledního hokeje. Rok vydání: 2000. 1000 výtisků.
Trenérsko-metodická komise ČSLH připravila soubor metodických materiálů zaměřených na přípravu hráčů v jednotlivých kategoriích. Druhý díl je zaměřen na přípravu dětí mezi 9 a 11 lety (4. a 5. třída základní školy).
Celá publikace je obsahově rozdělena do tří větších celků. První je zaměřena na popis věkových a vývojových zvláštností dětí ve věku od 9-ti do 11-ti let a je v ní stručně charakterizován rozvoj jednotlivých pohybových schopností, v souvislosti se znalostmi a respektováním senzitivních období ve vývoji motoriky.

Rámcový program hokejových dovedností, který by děti měly v každé třídě zvládnout, vychází ze systematiky ledního hokeje. Její uvedení umožňuje trenérům lepší orientaci a současně slouží k možnosti upravovat program, pokud to situace vyžaduje.

Podrobně je popsána technika a metodika nácviku všech útočných a obranných herních činností jednotlivce, většiny herních kombinací a jistá část je věnována základům spolupráce hráčů v útoku. Vše je děláno s vědomím, že v tomto věku zvládnou některé dovednosti jen vyspělí jedinci nebo budou nacvičovány až ve vyšších věkových kategoriích. Z důvodu ucelenosti celé problematiky jsou však uvedeny na tomto místě. Určitou nástavbu a shrnutí nácviku a zdokonalování herních činností jednotlivce představují cvičení s vyšší koordinační náročností.

Technice a metodice nácviku vhazování je věnováno v naší i zahraniční literatuře velmi málo prostoru. Většinou je tato problematika popisována z pohledu taktiky. Na základě praktických zkušeností a ve spolupráci s některými vynikajícími hráči je vypracována metodika nácviku a popsány nejčastěji používané techniky vhazování v jednotlivých pásmech hřiště. Pro lepší názornost je použito barevných fotografií.

Ve druhé části této publikace je uvedeno 32 příkladů tréninkových jednotek pro kategorii 4. a 5. tříd.

Závěrečnou část této "Příručky" tvoří "Zásobník" cvičení se 160-ti příklady. V žádném případě není smyslem tohoto "Zásobníku" jeho slepé kopírování, spíše naopak. Měl by se dále rozvíjet a upravovat podle aktuálních potřeb a filosofie trenéra tak, aby v danou chvíli vyhovoval co možná nejlépe jeho potřebám a požadavkům hráčů.