Století hokejových hrdinů

James Duplacey a Erik Zweig

Století hokejových hrdinů

100 největších hvězd v historii hokeje

159 Kč


Skladem
Stav: antikvariát (dobrý stav)
Typ: kniha
Další údaje: Vydavatelství: Timy, spol. s r.o. Rok vydání: 1999.
Jsme vděční NHL za publikaci Století hokejových hrdinů. Jako komisař NHL musím sledovat a tě?it se z talentů takové spousty velkých sportovců. Navíc jsem měl příle?itost seznámit se s nimi. Myslím si, ?e na?i sportovci by byli nejlep?í v jakémkoli sportu: vezměte například v úvahu energii Jaromíra Jágra, tvořivost Paula Kariyi, hbitost Dominika Ha?ka, představivost Petera Forsberga nebo sílu Raymonda Bourqueho. Kdy? se na jaře leto?ního roku rozloučil s hokejem Wayne Gretzky, ode?la nám v?em mo?nost dívat se na největ?ího týmového hráče v historii v?ech profesionálních soutě?í. Wayne byl oddán svému sportu a svému týmu. Av?ak je?tě více byl oddán své rodině a svým přátelům. Bez ohledu na to, jak velkým se "Velikán" stal, nikdy neztratil ze zřetele to, co bylo nejdůle?itěj?í. A? budete číst Století hokejových hrdinů, shledáte, ?e mnohé vynikající rysy, které měl Wayne Gretzky, má ka?dý hokejový hrdina. Dozvíte se o vá?nivé odhodlanosti Rocketa (Rakety) Richarda, neutuchající síle Gordieho Howea, jedinečném stylu Bobbyho Orra, vůdcovských schopnostech Stevea Yzermana a výbu?né rychlosti Pavla Bureho. Seznámíte se také s průkopníky hokejové hry. A? budete číst o hráčích jako Georges Vezina, Howie Morenz a Newsy Lalonde, uvidíte, jak jsou si hráči v ka?dé době podobní. Je zde mnoho příběhů o hráčích, kteří byli úspě?ní v jiném světadíle. Věřím, ?e si zvlá?tě pov?imnete takových hráčů jako Vladislava Tre?jaka, Petera ??astného a Vsevoloda Bobrova. Díky jim je hokej vskutku mezinárodní sport. Hráče minulosti a hráče dne?ních dnů spojují vlastnosti, které dělají hokejovou hvězdu: odhodlání, týmová spolupráce, rychlost, pohotovost, tvrdá práce a odvaha. Hráči měli tyto vlastnosti, kdy? 20. století začínalo a mají je, kdy? končí. Mám pocit, ?e je budou mít i na konci století pří?tího. Doufám, ?e se vám Století hokejových hrdinů bude opravdu líbit. (Gary B. Bettman)