Giganti světového sportu

kolektiv autorů

Giganti světového sportu

100 Kč


Skladem
Stav: antikvariát (dobrý stav)
Typ: kniha
Další údaje: Vydalo nakladatelství Olympia v edici Stadion v roce 1982. Formát A5. 206 stran
Giganti světového sportu je také název dvoustrany, na které se u? po několik let sna?í redakce Stadionu přibli?ovat slovem i obrazem významné světové sportovce. Tedy přehled těch, jejich? jména a výkony se trvale zapsaly do povědomí sportovní veřejnosti z celého světa. Nutno dodat přehled nedokonalý a naprosto ne vyčerpávající. Desítky světových, evropských i dal?ích vrcholových ?ampionátů rok co rok, často s řadou disciplín, při nich? ka?dá zlatá medaile byla mistrovským dílem jednotlivce nebo kolektivu, prostě nedovolují obsáhnout v?echny mimořádné události a s nimi spjatá jména. Navíc jsou nezřídka autoři přinuceni čerpat jen ze strohých informací zahraničního tisku. Přesto je právě tato dvoustrana podle redakčního průzkumu nejčteněj?í. Proto vám dnes předkládáme výběr z tohoto výběru, soubor jedenatřiceti portrétů významných světových sportovců z let 1977-80, zpracovaných (jedenácti autory Stadiónu) s cílem přiblí?it jejich hledání, omyly i návraty, jejich pracovitost a hou?evnatost, zaujetí, s jakým se probíjeli k okam?iku, kdy jim bylo dopřáno stanout na stupni nejvy??ím. Základem výběru byly zcela mimořádné osobnosti, které se prosadily na zimních olympijských hrách 1980 v Lake Placid a na letních olympijských hrách 1980 v Moskvě. Nebylo zapomenuto ani na vyznavače neolympijských sportů, z kolektivních her je v knize zařazeno ?est portrétů ze dvou nejpopulárněj?ích sportů, fotbalu a hokeje. V zájmu přehlednosti uvádíme největ?í úspěchy jmenovaného. (Zvonimír ?upich).

xxx