Kopaná

M. D. Tovarovskij

Kopaná

Příručka pro oddíly kopané a sportovní školy

259 Kč


poslední dva kusy skladem
Stav: antikvariát (dobrý stav)
Typ: kniha
Další údaje: Přeložil: Vladimír Bukový; Rok vydání: 1950; Vydalo: nakladatelství Československé obce sokolské v Praze III; Počet stran: 126
Kopaná v Sovětském svazu je jedním z nejmasovějších a nejoblíbenějších sportů. Počet jejích hráčů překročil již jeden milion. V této masové základně, ve vysokém morálním a politickém uvědomění hráčů tkví všechny úspěchy, kterých v poslední době sovětská kopaná dosáhla doma i za hranicemi.
M. D. Tovarovskij, zasloužilý mistr sportu SSSR, jeden z nejlepších trenérů a teoretiků sovětské kopané shrnul ve své knize bohaté zkušenosti a znalosti. Neprobírá však suchou teorii - přibližuje nám moderní tréninkové metody, osvědčené v praxi. Velmi četné, názorné ilustrace doprovázejí text. Kniha je určena všem, kdož se chtějí oprostit od vlivů úpadkové kopané v zemích kapitalistických a mají zájem na povznesení naší kopané. Přichází právě včas, do údobí polemik a diskusí o správnosti a vhodnosti toho či onoho systému. Stěžejní, metodicky zpracované kapitoly o výcviku a nácviku techniky a taktiky se jistě spolu s všestrannou tělesnou přípravou a morální výchovou stanou náplní a programem tréninkových hodin našich oddílů. Kniha pomůže rozvíjet cenné vlastnosti pracovní a branné zdatnosti; sílu a vytrvalost, obratnost a odvahu, podnětnost a přátelskou svornost, sílu vůle a houževnatost.