Stadión: Fotbal '66 - Mimořádné dvojčíslo věnované Mistrovství světa ve fotbale v Anglii 1966 (31-32/1966)

Oldřich Žurman a kol.

Stadión: Fotbal '66 - Mimořádné dvojčíslo věnované Mistrovství světa ve fotbale v Anglii 1966 (31-32/1966)

249 Kč


poslední kus skladem
Stav: antikvariát (horší stav)
Typ: kniha
Další údaje: Vydal Československý svaz tělesné výchovy ve Sportovním a turistickém nakladatelství v Praze v roce 1966. Dvojčíslo 31-32 má 32 stran.
Dvojčíslo slavného časopisu Stadión věnované fotbalovému mistrovství světa 1966 v Anglii. Stadion se nepokouší přinést kompletní statistiky her, namísto toho ve formě novinových článků a rozhovorů mapuje nejsilnější příběhy.

Po úspěchu mimořádného čísla Stadionu po hokejovém mistrovství světa v Lublani 1966 se šéfredaktor Oldřich Žurman pokusil vyjednat vydání mimořádného čísla časopisu Stadion i u příležitosti MS ve fotbale 1966, ale nepodařilo se mu to. V na tu dobu nezvykle otevřeném komentáři to vysvětloval takto: "Nebývá zvykem ve sportovním tisku vznášet kritiku do jiné oblasti našeho veřejného a hospodářského života, než právě do sportovního. Ovšem - jsou tu vaše připomínky, že vydání HOKEJE 66 znamenalo pro nás současně závazek čtenářům opět připravit při nejbližší světové sportovní události další mimořádný výtisk. Proto se cítím povinen seznámit naše čtenáře s touto skutečností: Veškeré naše úsilí a chození od Petra k Pavlovi nepřineslo žádný výsledek. Situace s hlubokotiskovým papírem se od března nejen nezlepšila, ale naopak zhoršila, papírny vyrábějící hlubokotiskový papír plán neplní, netožpak aby jej třeba trochu překračovaly. A bez papíru se nedá nic vytisknout... Je to smutný fakt pro nás, kteří jsme se na tu mimořádnou práci těšili, i pro vás, kteří jste ji od nás očekávali. Co však dělat? Rozhodli jsme se proto na poslední chvíli takto: alespoň torzo z toho, co jsme měli připraveno pro předpokládané 80stránkové mimořádné vydání, otiskneme v číslech Stadionu 29 a 30 s spolu s dvoučíslem 31-32 připravíme vám alespoň touto formou trvalou památku na 8. světový fotbalový šampionát. Milovníky ostatních sportů prosíme o prominutí, že po čtyři týdny nebudeme věnovat jejich oblíbeným sportům téměř žádnou pozornost. Přijměnte, vážení čtenáři, toto naše řešení s pochopením. Výsledek našeho záměru jistě nebude takový, aby odpovídal našim i vašim ideálním představám o tom, co se mohlo udělat v mimořádném, na počet stránek bohatém vydání Stadiónu. Řekněte si, prosím, spolu s námi: lepší něco, než vůbec nic...