Inovace ledního hokeje: Technicko-taktická příprava

Luděk Bukač a Josef Dovalil

Inovace ledního hokeje: Technicko-taktická příprava

199 Kč


poslední kus skladem
Stav: nové
Typ: kniha
Další údaje: Brožovaná vazba, Sportpropag, Praha 1989, 145 stran.
Předkládaný text je třetí částí cyklu inovačních materiálů k tréninku ledního hokeje. Po teoretické koncepci tréninku a analýze hry (Bukač, Dovalil: Inovace ledního hokeje: Hra a trénink) a problematice zatěžování (Bukač, Dovalil: Inovace ledního hokeje: Zatěžování a stavba tréninku) následuje technicko-taktická příprava.

Tato složka sportovního tréninku se soustřeďuje na individuální i skupinové činnosti hráče, tj. hru jednotlivce, spolupráce i hru družstva. Jde o vědomé osvojování a zdokonalování širokého okruhu hokejových dovedností, umožňujících spolu s tvořivostí optimální řešení všech herních situací. Technicko-taktická příprava může a musí mít podobu nácviku, tj. procesu, při němž se vědomě "opomíjí" energetická stránka dovedností, podmínky učení se zjednodušují apod., ale také herního tréninku, kdy se osvojení specifické herní činnosti racionálně spojuje s aktivizací energetických systémů, tj. využitím příslušných pohybových schopností. Teprve potom lze hovořit o důsledném plnění záměrů technicko-taktické přípravy. Jejím východiskem je teorie, která byla podrobně vysvětlena v první výše uvedené publikaci (pohyb a koordinované herní úsilí hráčů, integrovaná hra, útok, obrana). Pro případ potřeby proto odkazujeme na citované prameny, a to jak pro bližší pochopení a zdůvodnění záměrů technicko-taktické přípravy, tak pro připomenutí používané terminologie.